الـزام ثبت تاریـخ تولد در صـدور بلیت

به اطلاع همکاران و مسافرین محترم می رساند مطابق با بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص اتصال کلیه سامانه های فروش و رزرواسیون به سامانه "ایران من"، از این پس جهت تشکیل رفرنس ( صدور بلیت ) در پروازهای داخلی برای مسافران ایرانی، ثبت تاریخ تولد و کدملی الزامی می باشد.شایان ذکر است درصورت عدم رعایت موارد فوق کلیه مسئولیت جا ماندن مسافر از پرواز و غیره بر عهده رزرو گیرنده می باشد .سایر اعلانات