ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 051-38710000-38420038 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد-بلوار احمدآباد ابتداي احمدآباد21 (راهنمايي1) مراجعه نمایید.